Diktsamlingen "Ikkje dytt!" handler om vegen gjennom motgang, knyttet til helse og arbeidsliv, og de profesjonelle hjelperne.

Diktsamlingens 38 dikt forteller om knuste forventninger, møte med hjelpeapparatet; skuffelse, sårhet, sinne og skyld, avmakt, håp, pågangsmot og livsglede.

Tar deg med i livets motbakker og følelser.

Avslører hvordan hjelpere kan støte mer enn å støtte.

Gir innsikt i utfordringer og muligheter i å mestre en hverdag med kronisk sykdom.

Normaliserer egne og andres opplevelse, gjør opplevelsene lovlige.

Diktsamling og cd bestilles direkte fra forfatteren.

Telefon: 934 50 342 eller 73 51 15 30
E-post: gudrun@ikkjedytt.no

Ønsker du større skrift, kan du få diktsamlingen i dobbel størrelse. Forstørret utgave av Diktsamlingen, ”Akk ja og ja takk” gir bedre lesbarhet. Prisen er da kr. 200,- pr. diktsamling.

Er det mulig å ”medisinere bort” dårlig miljø og ledelse på arbeidsplassen?

Å være sykemeldt som følge av manglende vilje til tilrettelegging er ikke som å være sykemeldt av kortvarig lidelse/skade. å være arbeidsudyktig som følge av en brekt fot, eller et annet reparerbart problem der man vet at ting ordner seg, kan gi behov for sykemelding. Man kan oppleve utålmodighet, og man kan bli lei seg og gremmes over muligheter som ble ødelagt. Man kan oppleve at livet blir kjedelig og kanskje synes synd på seg selv. Les mer »

De ”profesjonelle snille” og deres lovbrudd!

Jeg finner stadig nye ulovlige publiseringer av mitt dikt. Mange av de som er ansvarlig for lovbrudd, er velmenende mennesker og profesjonelle personer i snille yrker/roller. De trenger andres tillit til seg og sine tjenester. De er viktige aktører i det gi samfunnet menneskelig varme og i å se sine medmennesker. Jeg er kjempeglad for at det finnes slike mennesker og institusjoner og organisasjoner; store og små, private og offentlige, som ser til at menneskeverd og velferd ivaretas. Les mer »

Lov om opphavsrett til åndsverk

Her presenteres § 1, § 2 og § 3 i 1.kapitel (Opphavrettens gjenstand og innhold  og § 54 og § 55 i kapitel 7 (Straff, erstatning og inndragning). I tillegg presenteres E-handelsloven som blant annet gjelder debattforum  på nettet. Les mer »

Åndsverksloven, opphavsretten og mine dikt

Når det gjelder åndsverk, som for eksempel film, bøker, dikt og mye annet, så gjelder det samme som elles er vanlig, at de som har laget noe, eier og bestemmer over det selv helt til man ikke har solgt det eller gitt det fra seg. Åndsverksloven er den delen av norsk lov som forteller hva som er lov og ikke. Dette gjelder alle åndsverk og er ikke noe som gjelder spesielt for mitt dikt. Les mer »

Hvem er det som kan inkludere?

Det er dere friske, eller dere som er friske til å ha fotfeste i arbeidslivet som har hovedansvaret for et inkluderende arbeidsliv. Det er dere som kan inkludere de syke av oss som ennå har en fot innenfor arbeidslivet. Les mer »

Da diktet "IKKJE DYTT!" ble født

Et svangerskap er som kjent 9 måneder. Men da diktet ”IKKJE DYTT!” ble født hadde jeg ”gått gravid” med det i 9 år. De første årene var preget av sterke følelsesmessige og kroppslige opplevelser som vanskelig lot seg kontrollere og som var preget av et svart kaos. Senere tok ting form, det var viktig å uttrykke følelser og tanker, og slik ble diktet til. Les mer »