Dokumentasjon: Høyrt om Åndsverklova?

Ein dokumentasjon av offentlege etatar og organisasjonar sine brot på lovverket og haldningar til lovverket.

Det er gjort eit utval av saker som:
Barne- Ungdom- og Familiedirektoratet
Fellesorganisasjonen,FO
Nasjonalt senter for matematikk og opplæring; Matematikksenteret
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innan psykiatri
Nasjonalt senter for læring og mestring ved kronisk sykdom
Norsk Revmatikerforbund, NRF
Universitetet i Oslo

Lesaren får innsyn i saksgangen og kan gjera sine eigne refleksjonar.

Dokumentet kan bestillast og bli tilsendt mot ein kostnad på kr. 110,- inkludert porto. Ver så god, last ned dokumentet gratis her, om du ynskjer det!

Last ned PDF!