CD-en "IKKJE DYTT!"

Cd-ens 22 dikt er et utvalg fra diktsamlingen ”Akk ja og ja takk!” Diktene setter ord på forveninger og følelser på vegen gjennom motgang, knyttet til helse og arbeidsliv, og de profesjonelle hjelperne; sorg, skuffelse, sårhet,sinne og skyld, avmakt, håp, pågangsmot og fornyet livsglede.

Diktene

- avslører hvordan hjelpere kan støte mer enn de støtter.
- normaliserer opplevelsene.
- gir innsikt i utfordringer og muligheter i å mestre hverdagen som kronisk syk.
- gir deg lov til å gå videre på din måte og i ditt tempo.

Diktene leses til fiolinimprovisasjon av fiolinist Kari Rønnekleiv, en erfaren og dyktig fiolinist som 2008 sammen med sin mann Ole Henrik Moe mottok hun spellemannsprisen i samtidsmusikk.

Det var en fantastisk hyggelig og spennende periode da Kari og jeg møttes og gjorde flere forsøk før vi gikk i studio og spilte inn cd-en. Vårt håp er at det kan være andre til støtte og glede.

Hør smakebiter

 • 1. Ver den duer er
 • 2. Ser du fjellbjørka
 • 3. Ikkje dytt! • 4. I bratta
 • 5. Sjukdom
 • 6. Klagemuren
 • 7. Kvardagshelt
 • 8. Naturkreftene

 • 9. Å vere første
 • 10. Eg ser ikkje forskjellen
 • 11. Arbeidsmiljølova • 12. Stygge ord
 • 13. Den størkna gråten
 • 14. Hjelparar

 • 15. Det gode lag
 • 16. Korleis går det
 • 17. Ansvar for
 • 18. Kreativ utryggleik
 • 19. Vårreingjering
 • 20. Tida og eg er vener
 • 21. Veggen og vegen
 • 22. Prislappen

Vi var stolte da vi hadde vårt cd-slipp på Bakklandet Skysstasjon i 25. mai 2006.