Foredrag og kulturinnslag

Min bakgrunn:
- Utdannet lærer,
- Erfaring fra undervisning av barn med cerebral Parese,
- Egenopplevelse med å miste barn i krybbedød,
- Erfaring med familier med tilsvarende opplevelser.
- Erfaring som miljøterapeut i kommunal avlastning for barn med hjelpebehov.
- Erfaring med egen kronisk sykdom
- Erfaring som likemann og lang fartstid som tillitsvalg i en brukerorganisasjon.

Mitt tilbud er å gi denne erfaringen videre:
- Som kulturinnslag ved å lese mine dikt til musikk.
- Som innlegg til samtale angående i grupper/ plenumsdiskusjoner etc.
- Som foredrag om om mestring.

Kostnad:
- Jeg vil ha dekning av reise og opphald, mulighet til salg av egne produkt.
- Pris utover dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle.