DE ”PROFESJONELLE SNILLE” OG DERES LOVBRUDD!

Jeg finner stadig nye ulovlige publiseringer av mitt dikt.
Mange av de som er ansvarlig for lovbrudd, er velmenende mennesker og profesjonelle personer i ”snille yrker/roller”. De trenger andres tillit til seg og sine tjenester.  De er viktige aktører i det å gi samfunnet menneskelig varme og i å se sine medmennesker.  Jeg er kjempeglad for at det finnes slike mennesker og institusjoner og organisasjoner; store og små, private og offentlige, som ser til at menneskeverd og velferd ivaretas.

Det som undrer meg og skremmer meg, er at så stor andel av disse menneskene ikke skjønner at et åndsverk står for en verdi for den som har laget det - en verdi som er vanskelig å definere. I vår verden er penger det som definerer verdier.  Når noen ”stjeler” min rett til å bestemme over publisering av mine åndsverk, innebærer det tap av mine eiendeler noe som også har økonomiske konsekvenser for meg.  At det dermed kan føre til økonomiske konsekvenser for de som har krenket min opphavsrett, i tråd med lovverket, er noe mange bruker mye energi på å argumentere seg bort fra. Men snillhet fritar ikke fra lovlydighet.

Mange offentlige institusjoner presenterer sine skriftlige verdisett som respekt og likeverd. At det ikke fører til lovlydighet og ønske om å gjøre opp for seg som en konsekvens av verdisettet, forstår jeg ikke. Som en krenket part, er det vondt å oppleve at ”snille” mennesker tror de kan beklage seg bort fra det lovpålagte ansvaret sitt.

Det virker som om frykten for ”riper i lakken” knekker viljen til å ta ansvar. Noen gang lurer jeg på om imaget som snill, forveksles med å være perfekt.

 Diverse institusjoner/organisasjoner etc brutt åndsverksloven. 
De vanligste forklaringer/unnskyldninger som blir servert er:
at de ikke er kommersielle,  
at de ikke har gjort det med vond vilje,
at de nå har slettet diktet,
at navnet mitt står i tilknytning til diktet (gjelder ikke alltid).
Diktet passer så godt, det betyr så mye. 
at de derfor mener de ikke har noen videre forpliktelse
at de synes jeg skal være glad for at så mange liker diktet mitt og se det som reklame.

Jeg vet at mange liker diktet mitt. Jeg vet at det er dyrebart for mange. Og jeg er glad for det.  Men elles i samfunnet er det slik at det som er verdifullt, er man villig å betale litt for.  Hvorfor tror ikke folk at det samme gjelder for et åndsverk??  Hvorfor tror folk at det fungerer som reklame når kildehenvisning mangler?  Vet de ikke at folk syns det er ok å plukke gratis det som er tilgjengelig på nettet? Hvorfor gir de det videre på sitt nettsted og merker egen nettsiden med ”kopibeskyttet” mens den innholder stjålet stoff?
Har de ikke hørt om nettets spredningseffekt?
En brukerorganisasjon sendte meg hele sin interne mail-kommunikasjon (med eller uten plan??? Vet ikke)  og slik fikk jeg vite at de vurderte meg som litt frustrert og at de kanskje burde sende en blomst som takk, siden jeg for så vidt hadde bidratt til likemannsheftet. NB Brukerorganisasjonen hadde trykt diktet i feilversjon i sitt hefte om likemannsarbeid i sykehus, vel å merke uten å innhente tillatelse.  Noe økonomisk vederlag tenkte de ikke på. Trykking av hefte var finansiert av Helse og Rehabiliteringsmidler.  En liten kuriositet i sammenhengen  var at generalsekretæren  i en mail kommenterte at han kjente til ordningen med økonomisk kompensasjon for ulovlig publisering. Han hadde opphavsrett til bilder som hadde blitt publisert ulovlig og hadde fått penger for det.  De betalte til slutt et honorar.

En ”profesjonell snill” oversatte mitt dikt
fra bokmål til nynorsk uten å spørre meg. Hun brukte det i sin behandling av mennesker med lærevansker, og i foredrag (som powerpoint) og lot deretterfagforeningen publisere det på sin hjemmeside.  Da jeg tok kontakt med henne, kjøpte hun min diktsamling og min cd, Hun var kjempestolt over å ha gjort oversettelsen. Jeg konfronterte henne med at hun hadde brutt norsk lov på to måter; ulovlig oversettelse, og ulovlig publisering, og i tillegg krevde jeg henne d for et erstatningsbeløp.  Da kom både diktsamling og cd i retur i denne utgaven, knust, sundrevet og tilklusset med tusj.